Беглик Таш - древно-тракийско светилище

БегликташБегликташБегликташБеглик ТашБеглик ТашБеглик ТашБеглик Таш

Уникалното тракийско светилище Беглик Таш се определя като най-ранното, открито досега тракийско мегалитно светилище в югоизточна Тракия и по Черноморското крайбрежие. Проведените проучвания през 2003г. доказаха, че още в края на бронзовата епоха тук е кипяла активна човешка дейност.

Намира се в непосредствена близост до руините на древно поселение, за което се предполага, че е селището Ранули, в околностите на резерват Ропотамо, по хребета на Маслен нос, на около 210 метра н.в. и на 5 км от гр.Приморско. Обектът е разположен на най-високата част на Маслен нос, издаден в морето между залива Св.Параскева и залива Зигра  в границите на ловно стопанство Аркутино. Целият мегалитен комплекс е разположен на площ от 12 дка, като се състои от два кръга, образувани от големи скални форми и групи, всяка от които представя отделен елемент или подвиг от ритуала на свещения брак и посвещението. Светилищният комплекс е съставен от множество специално обработени и изсечени камъни, като някои от тях достигат до 200 тона. Методите, чрез които камъни с такъв размер са поставени в дадена конфигурация, до днес остават неизвестни. Не е напълно ясна и техниката,  с която са изсичани в сегашните си форми. Въпреки различните теории мистерията на тези камъни остава и е съизмерима с тази на прословутия Стоунхендж.

Важен елемент в свещенодействието при траките е водата, която била огрявана от слънцето. Затова те издълбали много вани свързани с улеи, канали, басейни, в които да събират светена вода, с която да извършват ритуала на пречистващо измиване. В зависимост от празника, на който те са идвали на поклонение, те са носели дарове и извършвали приношения на различни места в светилището - при входа, брачното ложе, жертвените камъни, божествените стъпки, входа на долмена – модел на свещената пещера или утробата на богинята майка, лабиринта и др. Техните даровете включвали плодове, цветя, жертвени животни, вино, мляко, мед , зехтин те поднасяли в глинени съдове, които били ритуално разчупвани при съответната скала, за да се прекъсне живота на тези предмети и те да дадат нов живот т.е да се възродят.

Това е място без аналог не само в пределите на България, но и на целия Балкански полуостров.

За съжаление маршрутът до Беглик Таш не е добре обозначен и единствените ориентири са белите стрелки, изрисувани по стволовете на дърветата до пътя. За да се достигне светилището, е необходим автомобил с висока проходимост. Може да пътувате и с обикновен автомобил, но последните 1-2 километра трябва да извървите пеша, тъй като е невъзможно теренът да бъде преодолян от неспециализрано превозно средство.

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.