Исторически музей-Бургас, най-големият музей в Югоизточна България.

Исторически музей - БургасИсторически музей-БургасИсторически музей-БургасИсторически музей-Бургас

Историческият музей на Бургас се намира в красива сграда, строена през далечната 1901 г. Музейната експозиция представя ценни експонати, свързани с историята на гр. Бургас и региона – възрожденски икони и европейско изящно изкуство, обособени в самостоятелни колекции.

В приземния етаж е уредена крипта, в която се съхраняват оригинални български икони от Тревненската школа. Най- интересни са уникалните образци на старопечатни книги и църковна утвар от периода на Възраждането.

На първия етаж на музея залата се използва за гостуващи изложби от музеи и организации от страната и чужбина.

На третия етаж е представена експозиция на европейските изящни и приложни изкуства от ХVIII-XIX век. Тук могат да се видят оригинални образци от кристал, порцелан и бронзови пластики от епохата на класицизма и късния барок.

Интересен е разказът на музейните специалисти за обществено-икономическото и културното развитие на гр. Бургас от края на ХІХ и началото на ХХ век. Създаването на първата църковна община и откриването на първото българско училище дават силен тласък за културното дело в града. След Освобождението Бургас се разраства с бързи темпове и се превръща във важно търговско пристанище, а по-късно в крупен индустриален и туристически център .

Входът на музея временно е от към ул. "Георги Кирков".

 

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.