Молдова - Регион Кишинев

Избрани дестинации
Нови дестинации
Молдова

Cahul

Туристически район Cahul е част от Европейския регион “Долен Дунав”, намиращ се исторически забележителности, природни…

повече...
Молдова

Găgăuzia

Туристически район Găgăuzia се определя от компактни колонии на уникалните православни народи на многобройната…

повече...
Молдова

Orhei

Туристически район Orhei е един от най-промотираните дестинации, които предлагат възможности за различен тип туризъм

повече...
Молдова

Codrii

Туристически район Codrii представлява район покрит с вековни гори където се намират някои от най-старите манастири…

повече...
Молдова

Soroca

Туристически район Soroca е характерен с присъствието на средновековна крепост, хармонично разположена в живописната…

повече...
Молдова

Rudi-Naslavcea

Туристически район Rudi-Naslavcea е характерен с пояса от древни и ранно средновековни укрепления в земята, най-недостъпните…

повече...
Молдова

Edineţ

Туристически район Edineţ: Toltrels of Prut – наричана също така “островите на древните морета” са представени…

повече...
Молдова

Cobani-Costeşti

Включва живописен пейзащ около среден Плут и най-голямото езеро в страната с древни, праисторически следи в пещерните…

повече...