Туристически район Codrii

CodriiCodriiCodriiCodriiCodriiCodriiCodriiCodriiCodrii

Основните туристически атракции са:
• село Lozova (1420): природен резерват “Codrii”, представителен сектор с ливадни поляни;
• село Căpriana (1420): природен резерват “Căpriana – Scoreni”, манастир “Ad. Maicii Domnului” (1429), гробница на първия митрополит на Молдова, Gavriil Bănulescu-Bodoni;
• село Bursuc (1907): извори на река Cogâlnic, минерален извор, манастир Hâncu or “Sf. Paraschiva” (1678);
• село Dolna (1420): природен резерват, имение “Zamfir-Ralli Arbore”, “Izvorul lui Puşkin (извора на Пушкин)”;
• село Sadova (1420): природен горски резерват;
• село Vărzăreşti (1420): природен резерват “Vila Nisporeni”, “Hârtopul de la Nisporeni”, старият манастир “Naşterea Maicii Domnului” (1420);

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.