Туристически район Orhei

OrheiOrheiOrheiOrheiOrheiOrheiOrheiOrheiOrheiOrhei

От голямото разнообразие от обекти са акцентира върху следните най-важни туристически атракции:
• град Orhei (1437): пролом на река Răut, гори, църква “Sf. Dumitru” (1636), Монумент на V. Lupu (1938), Музей на историята и етнографията;
• село Curchi (1770): гора, езеро, манастир “Naşterea Maicii Domnului” (1765);
• село Piatra (1437): природен паметник “Stânca Mâgla”, музей “Conacul familiei Lazo (Имение на фамилия Lazo)” (XIX век);
• село Donici (Bezinu): къща-музей “A. Donici” (XIX век);
• село Ivancea (1576): гора, парк и имение на Karp Balioz (средата на XIX век);
• село Brăneşti (1429): къщи декорирани с традиционни каменни цветя;
• Комплекс “Orheiul Vechi”: природен резерват “Trebujeni”, древно светилище и календар от (V-III век пр. Хр.), скален манастирски комплекс (преди XII век), останки на “New City” на Златната орда Şeihr al Gedid (XIII-XIV век), останки от средновековна крепост (цитадела) на главния магистър на Orhei, манастир “Adormirea Maicii Domnului”, музеен комплекс “Orheiul Vechi” (1968), музеен селски двор (XIX век);
• сегмент Maşcăuţi – Ustia: дефиле на река Răut на притока на река Dniester, изящна природа със скали и гори, природен геопалеонтологичен резерват “La Humărie”, част от декора на къщите е с характерните каменни цветя;

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.