Туристически район Tighina – Căuşeni – Talmaz

Tighina-Căuşeni-TalmazTighina-Căuşeni-TalmazTighina-Căuşeni-TalmazTighina-Căuşeni-TalmazTighina-Căuşeni-TalmazTighina-Căuşeni-TalmazTighina-Căuşeni-Talmaz

Туристически атракции
• град Tighina (1408): Молдовска средновековна крепост (1408, подсилена с камъни от P. Rareş, превзета от турците през 1538, разширена през 1705-1707, превзета от руснаците през 1812), църква “Schimbarea la faţă” (1815), църква “Adormirea Maicii Domnului” (1819), извори във Varna and Proteagailovca, Музей на историята и изследването на земята (1914), Музей мемориал “Carol XII” Varniţa;
• село Hîrbovăţ (1764): природен резерват “Pădurea Hârbovăţ (гора Hârbovăţ)”, лесовъден парк;
• село Chiţcani (1429) – село Copanca (1456): природен защитен парк, минерални извори, “Valul lui Traian de Sus” (IV век, фрагмент от укрепление, манастир “Noul Neamţ” (1859);
• село Talmaz (1595): природен резерват “Grădina turcească (Турска градина)”, древно устие на река “Nistrul Orb” (31 км), роден край на учена Ştefan Ciobanu (24.XI.1883);
• Група от селища:Ciobruci, Răscăieţi, Purcari, Olăneşti, Crocmaz, Tudora, Palanca с 5 природни паметника от различни категории, “Înălţimea Lomakin”, развалини на турска крепост (цитадела) (идентифицирана от периода XVII-XVIII век, Palanca), “Grădinile (градини)” (Popeasca, XIX век) и др.;
• град Căuşeni (1455) “столица” на татарите от Bugeac (XVI-XVII век), полу вкопана църква “Adormirea Maicii Domnului” съдържаща фрески по вътрешността;
• село Zaim (1535): геопалеонтологичен паметник “La Carieră”, крепост, къща-музей “Alexei Mateevici”;
• село Sălcuţa village (1706): геопалеонтологичен паметник, “Biserica Albă (бяла църква)” от I. Druţă’s novel;
• село Taraclia (1773): един от първите геопалеонтологически резерват от Руската империя “Râpa lui Vişan” (12ха, XIX век);

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.