ПРОЕКТ "ЧЕРНОМОРСКА МРЕЖА ЗА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ – СТРАТЕГИИ ЗА СЪВМЕСТЕН МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА И РАЗВИТИЕ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН“ – BS NST

Водеща организация:
Институт за бизнес консултации (Business Consulting Institute), Кишинев, Молдова

Партньори:

 • Община Бургас, България
 • Център за Международно бизнес развитие и инвестиционно насърчаване (IBDIPC)-Батуми, Грузия 
 • Отдел по туризъм и курорти на регион Аджара, Грузия
 • Агенция за регионално развитие-Одеса, Украйна
 • Агенция за развитието на източното Черноморие (DOKA), Трабзон, Турция

Продължителност: 18 месеца (01 януари 2014 г.-30 юни 2015г.)

Общ бюджет: 629 665 евро; на община Бургас: 99 815 евро

Общите цели на проекта сa:

 • Подобряване на местния капацитет за планиране, координация и изпълнение на съвместни стратегически документи
 • Изграждане на ефективна структурна мрежа за популяризиране и въвеждане на ориентирани към нуждите на пазара туристически продукти
 • Създаване на подходяща среда за изграждане на общ дневен ред за устойчиво развитие на туризма в региона на Черноморския басейн като се отразят спецификите на региона
 • Засилване на трансграничното икономическо развитие посредством дейности в сферата на туризма

Специфични цели:
Да се постигне по-засилено регионално партньорство и сътрудничество сред регионите в басейна на Черно море за управление на устойчив туризъм и обща маркетингова стратегия, фокусирана върху ПЧП

Целеви групи:

 • Обществен сектор - отдели по туризъм, регионални власти, общини и др.
 • НПО - работещи в сферата на туризма - асоциации по туризъм, организации за развитие на туризъм и др.
 • Частен сектор - туроператори, туристически агенции, собственици на хостели, къщи за гости, семейни хотели и др.

Очаквани резултати:

 • 5 трансгранични партньорства за развитие на местни проекти
 • 600 предприемачи да участват в обучения, инициативи и семинари
 • 16 проведени изследвания и анализи
 • 50 международни обществени събития
Вижте още
Проектът

Информация

Информация за проекта.

повече...
Проектът

Водещ партньор-Институт за бизнес консултации, Кишинев, Молдова

Институт за бизнес консултации (Business Consulting Institute), Кишинев, Молдова ул. "Михай Еминеску" №27, Офис 1, MD-2012, Кишинев, Молдова

повече...
Проектът

Партньорски срещи

Партньорски срещи, осъществени по проекта.

повече...
Проектът

Община Бургас, България

Община Бургас, ул. "Александровска" №26 8000 Бургас, България

повече...

Партньори

Водещ партньор: Институт за бизнес консултации ( Business Consulting Institute), Кишинев, Молдова

повече...
Проектът

Събития

Събития, свързани с проекта.

повече...
Проектът

Център за Международно бизнес развитие и инвестиционно насърчаване-Батуми, Грузия

Център за Международно бизнес развитие и инвестиционно насърчаване (IBDIPC)-Батуми, Грузия ул. "Шавшети" №19, Батуми 6000, Грузия Аджара AR

повече...