Национален парк Karagöl Sahara

Национален парк Karagöl SaharaНационален парк Karagöl Sahara

Националният парк Sahara Karagöl е един от 40 национални парка на Турция и е разположен на границите на Artvin-Şavşat, състои се от две зони: Karagöl и възвишението Sahara.

Karagöl се намира на 45 км северно от град Şavşat. От възвишението Sahara до центъра на същия град са 17 км. Основно палопложки и неогенни са земите около Karagöl. Скалите са седиментни (утаечни). Karagöl и околностите му са разделени от долини. Те водят до свлачищни процеси и активизиране на земни маси в региона. Karagöl е свлачищно езеро, образувано от акумулирането на вода в падина, която е на гърба на свличащата се маса. Езерото е заобиколено от смърчове и борове. Заобиколено от гори, Karagöl притежава уникална красота. В североизточната му част, в област Bagat има условия за ски на трева.

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.