Дунавски биосферен резерват

Дунавски биосферен резерват

Биосферният резерват е създаден за защита на богатата флора и фауна, както и разнообразното културно наследство на Дунав. Част е от румъно-украински трансграничен резерват “Делтата на Дунав”. Съгласно указ на Президента на Украйна от дата 2 февруари 2004 резерватът е с площ 50,252.9 хектара. 

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.