Винарна&Културен център Шабо

ШабоШабоШабоШабоШабоШабоШабо

10 ноември 1822 се счита за официален рожден ден на фреското и швейцарско селище Шабо. Въпреки това, Шабо се появява много по-рано като лозарска област: първото доказателство за съществуването на Шабо е фиксиран в картографски източник през 1788. Тази дата е призната от историците като годината на създаване на фондация Шаво, както и годината на създаването на винопроизводството като традиция в южната област на Украйна.
Компанията Шабо по изключителен начин се развива от регионална в национална компания, която предлага широка гама от висококачествени продукти на потребителите. Since През Декември 2003 г., компанията Шабо, като правоприемник на държавното предприятие с дълбоки исторически корени, започва своят бърз растеж заедно с промяна на модела на собствеността. През този период, инвестициите в дълготрайни активи и аграрно-промишления сектор възлизат на повече от 4 милиона евро.

Коментари (0)


This thread has been closed from taking new comments.